Đóng

Cơ Cấu Tổ Chức

Giới thiệu sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy

sodotochuc

Thông tin hồ sơ pháp lý

Tên công ty                     : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG ĐÁY
Tên Tiếng Anh                : SONG DAY CONSTRUCTION MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ công ty              : KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
VPĐD                              : Tầng 4, Hà Thành Plaza, Số 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội
Nhà máy 01                    : Tại huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội
Nhà máy 02                    : Tại huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh
Liên doanh                     : -1/ Công ty CP Sông Đáy – Hồng Hà Dầu Khí, sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp (AAC),
công suất 200.000 m3/năm.
                                         : -2/ Công ty TNHH Nitta-Sông Đáy , sản xuất cống kích ngầm
Điện thoại                        : (04) 62764619 – 62764621
Fax                                    : (04) 62764620
Website                            : www.songday.vn/www.cong.com.vn
E-Mail                               : info@songday.vn
Tài khoản                         : 450 10 00 002093-8 tại NH Đầu tư và Phát triển Hà Tây
                                          : 0151 000352 002 tại NH CPTM An Bình – CN Hà Nội – PGD Trần Khát Chân
                                          : 10320248370011 tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Thăng Long
Mã số doanh nghiệp : 0500467674 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 06 năm 2005, đăng
ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04 tháng 04 năm 2016.
Vốn điều lệ                  : 70.571.400.000 đồng (Bảy mươi tỷ, năm trăm bảy mốt triệu bốn trăm ngàn đồng)
Chủ tịch HĐQT            : Ông Nguyễn Văn Hiệp
Tổng Giám đốc           : Ông Trần Viết Cảnh

Hotline: 098 653 8188